Monday, December 07, 2009

KÜRTLER VE KELEBEKLER

Faşist Kürtler avuçlarına konan kelebeği ürküterek kovamadıkları için ezmeye çalışıyorlar. Bunun sebebi acaba iklimlerinde kelebek görmediklerinden mi kaynaklanıyor? Yoksa Kürtler kelebekleri sevemiyorlar mı?
Ne olursa olsun, bu kelebeği parçalasalar bile, kelebeklerin güzelliğinden birşey eksilmez. Kürtlerin kelebek öldürmesi Kürtlerin kelebeklere düşman olduğu anlamına da gelmez. Bir kelebek öldürülse bile baharın kokusu duyulduysa binler kelebek olacaktır.

1 comment:

Anonymous said...

Faşist Türkler avuçlarına konan kelebeği sırf güzelliği için seviyorlar ve bir örümcek gördümü ondan korkup kaçıyorlarsa ve bir solucan gördümü, salyangoz gördümü ondan tiksiniyorlarsa bahsi geçen kelebek sevilmek yerine öldürülmeyi tercih edecektir